Shadow
Trường mầm non Kidlinks

12/12/2017 11:34:08 AM

Trường mầm non Kidlinks

Kỹ năng vận động tinh là khả năng điều khiển bàn tay và các ngón tay. Kỹ năng vận động tinh phát triển tuỳ theo việc chơi- tập của trẻ. Sau đây là giờ luyện kỹ năng vận động tinh của các bạn lớp Donal: Bé tập cài. 

Trường mầm non Kidlinks

30/11/2017 10:18:18 AM

Trường mầm non Kidlinks

Trường mầm non Kidlinks

Trường mầm non Kidlinks

30/11/2017 09:29:07 AM

Trường mầm non Kidlinks

Giờ học phát triển thể chất. Trèo lên xuống 5 gióng thang của các bạn lớp Nemo.

Trường mầm non Kidlinks

24/11/2017 08:34:59 AM

Trường mầm non Kidlinks

Giờ học toán lúc nào cũng thu hút các bạn nhỏ lớp Pooh. Giờ học hôm nay các bạn ấy được học "Tách trong phạm vi 5".Xin mời bố mẹ xem chúng con học nhé...

Trường mầm non Kidlinks

15/11/2017 15:24:40 PM

Trường mầm non Kidlinks

Chúc mừng sinh nhật các con sinh nhật trong tháng 11...

Trường mầm non Kidlinks

02/11/2017 14:39:17 PM

Trường mầm non Kidlinks

Trường mầm non Kidlinks

1 2 3  >   >>