Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

  Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An / Picasso

                Chủ đề 4 tuần 1: CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH ĂN          Tuần từ 30/11- 4/12/2015

                           

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7h15-7h45

7h45- 8h00

Đón trẻ /Arrival

 Thể dục sáng / Morning exercises

8h00-8h45

Bữa sáng/ Breakfast   

8h45-9h00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9h00-9h30

 Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Bài hát “Tay thơm tay ngoan”

DH: Quả gì?

Văn học

Literature

Truyện : Cây táo

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Nặn quả to quả nhỏ

Thế chất

Physical activities

Nhún bật về phía trước

Khám phá khoa học

Discovering science

Quả xoài, quả chuối

9h30-9h45

Hoạt động ngoài trời/  Outdoor Activities

9h45-10h00

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Cài cúc

Thế chất

Physical activities

Nhảy bật tại chỗ

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Xếp tháp to nhỏ

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Chơi hạt muồm

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Chuyển nước màu

10h00- 10h15

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10h15- 11h00

Bữa trưa/ Lunch

11h15-2h15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưa/ Listening music – Nap time

2h15-2h30

Vận động nhẹ/ Movement  

2h30-3h00

 Cảm thụ âm nhạc

Music

Bài hát: Bắp cải xanh

Kỹ năng sống

Practical life

Bé tập ru em ngủ   

Nghệ thuật biểu diễn

Dancing

VĐ: Tay thơm tay ngoan

Văn học

Literature

Truyện: Cây táo

              

Biểu diễn bài thơ, bài hát

Weekly performing

3h00-3h30

Bữa  chiều/ Afternoon snack

3h30-4h00

Viết sổ nhật ký

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Lắp ghép sắc màu

Nghệ thuật biểu diễn

Dancing

Chicken dance

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Xếp tháp

Hội họa

Drawing

Vẽ phấn trên bảng đen

Ngôi sao trong tuần

Star of week

Nhận xét bé ngoan

4h00-4h30

Uống sữa/ Drink milk   Đọc truyện/ Reading

4h30-5h30

Khám phá Kidlinks – Trả trẻ/ Discovery Kidlinks – Come back home

 Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An  / Lớp Picasso 

              Chủ đề 4 tuần 2: HOA HỒNG HOA CÚC       Tuần từ 7-11/12/2015

                           

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7h15-7h45

7h45- 8h00

Đón trẻ /Arrival ---- Thể dục sáng / Morning exercises

8h00-8h45

Bữa sáng/ Breakfast   

8h45-9h00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9h00-9h30

 Âm nhạc và vận động

Music and Movement

DH: Màu hoa

NH: Bé yêu hoa

Văn học

Literature

Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Dán là và những bông hoa đẹp

Thế chất

Physical activities

Bật liên tục về phía trước

Khám phá khoa học

Discovering science

NB Hoa hồng, hoa cúc. Học cắm hoa

9h30-9h45

Hoạt động ngoài trời/  Outdoor Activities

 

9h45-10h00

Cảm giác/ Sensorial

Cảm nhận mặt sần mặt nhẵn

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập luồn sâu

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập thổi nến

Trò chơi

Game

Đi vào mê cung

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập đi dép

10h00- 10h15

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10h15- 11h00

Bữa trưa/ Lunch

11h15-2h15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưa/ Listening music – Nap time

2h15-2h30

Vận động nhẹ/ Movement  

2h30-3h00

 Cảm thụ âm nhạc

Music

Bài hát” Màu hoa”

Kỹ năng sống

Practical life

Nhận biết màu sắc

Nghệ thuật biểu diễn

Dancing

Bé bé bằng bông

Văn học

Literature

Thơ: Chủ đề thực vật

Biểu diễn bài thơ, bài hát

Weekly performing

3h00-3h30

Bữa  chiều/ Afternoon snack

3h30-4h00

Viết sổ nhật ký

Trò chơi

Game

Cái túi của Đoremon

Hội họa

Drawing

Vẽ tự do

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Cài khuy

Hội họa

Drawing

Vẽ tự do

Ngôi sao trong tuần

Star of week

Bé ngoan của tuần

4h00-4h30

Uống sữa/ Drink milk        Đọc truyện/ Reading

4h30-5h30

Khám phá Kidlinks – Trả trẻ/ Discovery Kidlinks – Come back home

 

 Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An / Lớp Picasso  

                       Chủ đề 4  tuần 3: CỦ CÀ RỐT, QUẢ CÀ CHUA   Tuần từ 14-18/12/2015

 

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7h15-7h45

7h45- 8h00

Đón trẻ /Arrival

 Thể dục sáng / Morning exercises

8h00-8h45

Bữa sáng/ Breakfast   

8h45-9h00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9h00-9h30

 Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Bài hát: Cây bắp cải

Văn học

Literature

Thơ: Bé chăm rau

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Dán củ cà rốt

Khám phá khoa học

Discovering science

Củ cà rốt, quả cà chua

Thế chất

Physical activities

Đi trong đường hẹp

 

9h30-9h45

Hoạt động ngoài trời/  Outdoor Activities

9h45-10h00

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Chuyển nước bằng cái mút

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Làm quen với số nhám

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Chuyển nước bằng cái mút

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Làm quen với số nhám

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Xếp chồng 3 khối vuông

10h00- 10h15

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10h15- 11h00

Bữa trưa/ Lunch

11h15-2h15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưa/ Listening music – Nap time

2h15-2h30

Vận động nhẹ/ Movement  

2h30-3h00

 Cảm thụ âm nhạc

Music

Bài hát: Tay thơm tay ngoan

Kỹ năng sống

Practical life

 Chuyển nước màu

Nghệ thuật biểu diễn

Dancing

fish fish where are you

Văn học

Literature

Truyện: Cây táo

Biểu diễn bài thơ, bài hát

Weekly performing

3h00-3h30

Bữa  chiều/ Afternoon snack

3h30-4h00

Viết sổ nhật ký

Kỹ năng vận động tinh  Fine motor skills

Mở nắp hộp không có gen

 

Hội họa

Drawing

Vẽ nét xiên

 

Kỹ năng vận động tinh Fine motor skills

Sâu hình màu

 

Hội họa

Drawing

Vẽ phấn trên bảng đen

Ngôi sao trong tuần

Star of week

Bé ngoan nhất tuần

4h00-4h30

4h30-5h30

Uống sữa/ Drink milk              Đọc truyện/ Reading            Khám phá Kidlinks – Trả trẻ/ Discovery Kidlinks – Come back home

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An  / lớp Picasso 

                         Chủ đề 4  tuần 4  : SU SU , CỦ CẢI, SU HÀO     Tuần từ 21 - 25/12/2015

                           

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7h15-7h45

7h45- 8h00

Đón trẻ /Arrival

 Thể dục sáng / Morning exercises

8h00-8h45

Bữa sáng/ Breakfast   

8h45-9h00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9h00-9h30

 Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Nghe hát: Quả gì

DH: BẮp cải xanh

Văn học

Literature

Thơ: Hoa nở

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

In hình quả chuông Noel từ củ khoai tây

 

Thế chất

Physical activities

Ném bóng về phía trước

 

Toán học

Maths

Đếm theo tiếng động

9h30-9h45

Hoạt động ngoài trời/  Outdoor Activities

9h45-10h00

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập rót nước

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập múc hạt

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập rót nước

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé tập xúc hạt

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Bé sâu vòng màu

10h00- 10h15

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10h15- 11h00

Bữa trưa/ Lunch

11h15-2h15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưa/ Listening music – Nap time

2h15-2h30

Vận động nhẹ/ Movement  

2h30-3h00

 Cảm thụ âm nhạc

Music

Bài hát” Màu hoa”

Kỹ năng sống

Practical life

 Vứt rác đùng nơi quy định

Nghệ thuật biểu diễn

Dancing

VĐTN: Con cò

Trò chơi/game

Bịt mắt bắt dê

Biểu diễn bài thơ, bài hát

Weekly performing

3h00-3h30

Bữa  chiều/ Afternoon snack

3h30-4h00

Viết sổ nhật ký

Kỹ năng vận động tinh  Fine motor skills

Xếp chồng

Hội họa

Drawing

Vẽ đường cong

 

Kỹ năng vận động tinh Fine motor skills

Xếp chồngs

Hội họa

Drawing

Vẽ đường cong

Ngôi sao trong tuần

Star of week

Bé ngoan nhất tuần

4h00-4h30

4h30-5h30

Uống sữa/ Drink milk              Đọc truyện/ Reading            Khám phá Kidlinks – Trả trẻ/ Discovery Kidlinks – Come back home

 

 

 

 

Tin tức

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

30/11/2015 09:23:41 AM

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

Kidlinks trang bị toàn bộ giáo cụ học tập, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo phương pháp  Montessori.

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

30/11/2015 16:48:39 PM

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý để tránh không quá dư thừa chất dẫn đến béo phì, nhưng cũng ko quá thiếu hụt làm trẻ bị suy dinh dưỡng.

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

14/03/2017 10:32:48 AM

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có đến trên 1000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em, dưới đây là những quy tắc an toàn giúp trẻ tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ này.

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

26/11/2016 00:31:04 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Pororo

26/11/2016 00:03:31 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

25/11/2016 23:46:10 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

25/11/2016 21:32:12 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp  Đôremon

25/11/2016 14:53:19 PM

Chương trình học T12 lớp Đôremon

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Đôremon 

Trường mầm non Kidlinks

14/11/2016 10:48:21 AM

Trường mầm non Kidlinks

CHÀO ĐÓN NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CUỐI NĂM

 KIDLINKS DÀNH TẶNG NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT ĐẾN CÁC EM BÉ NHẬP HỌC TRONG THÁNG 11 và 12/2016 

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

01/12/2015 09:09:02 AM

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí Vinke Time City

Kết thúc chủ đề “Nghề nghiệp bé thích”, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé khối mẫu giáo thuộc lớp Cô Phượng, Cô Giang, Cô Thảo, Cô Triệu đi thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

01/12/2015 08:54:43 AM

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

Kết thúc chủ đề “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT” của khối nhà trẻ, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé  lớp Chu Văn An  do cô  Hồng Soan chủ nhiệm đi thăm quan tại Vườn Thú Hà Nội. 

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

27/11/2015 08:40:30 AM

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An / Picasso

Thực đơn tháng 11

26/11/2015 16:33:05 PM

Thực đơn tháng 11

Thực đơn tháng 11 của các bé.

Chương trình học T12 lớp Mozart

26/11/2015 16:17:25 PM

Chương trình học T12 lớp Mozart

Chương trình học 5 tuần tháng 12 lớp Mozart