Chương trình học t12 lớp Thăng Long

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  THĂNG LONG 

             Chủ đề  4  tuần 1: Các PT GT đường bộ          Thời gian: 30/11- 4/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercises

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

Văn học

Literature

Thơ: Thỏ con đi học

Thế chất

Physical activities 

Đập và bắt bóng bằng 2 tay

Khám phá khoa học

Discovering science

Tìm hiệu về cac PT GT trên đường bộ

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Cắt và dán PT GT đường bộ

Toán học

Maths

Sắp xếp theo qui tắc

1-1; 1-2; 1-2-1

BT số 25

9.20 – 9.45

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities: Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm, các trò chơi vận động

10.10 – 10.35

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

10.35 - 11.30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face   -                      Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

DH: Đi xe đạp

NH:  Anh phi công ơi

Kỹ năng sống

Practical life

Không chơi ở những nơi nguy hiểm

Kỹ năng vận động tinh/  Fine motor skills

Gấp và dán thuyền trên biển

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

LQ CC: p,q

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

Gấp và dán thuyền trên biển

(Vở Trang 8)

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

4.00 - 4.30

4.30 – 5.30

 Uống sữa/ Drink milk                Kể chuyện/ Reading : Sự khác biệt   

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori                           

              Trả trẻ/ Come back home

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  THĂNG LONG

Chủ đề 4 tuần 2:  Các PT GT đường sắt, đường thủy, đường hàng không      

Thời gian: 7-11/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercises

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

Văn học

Literature

Thơ: Giúp bà

Thế chất

Physical activities

Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển bóng theo hướng quy định

Khám phá khoa học

Discovering science

Thăm quan mô hình tàu điện trên cao

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Gấp và dán máy bay

Cooking

Làm bánh khoai

 

9.20 – 9.45

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities: Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm, các trò chơi vận động

10.10 – 10.35

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

10.35 - 11.30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face   -                      Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

DH: “Đi xe lửa”

NH: Đoàn tàu nhỏ xíu

Kỹ năng sống

Practical life

Bé tự cài cúc áo

Toán học

Maths

Nhận biết phân biệt khối cầu khối trụ

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

Trò chơi chữ cái

p,q

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Các bài hát chủ đề

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing: Tâp viết chữ trên cát.

4.00 - 4.30

4.30 – 5.30

 Uống sữa/ Drink milk                Kể chuyện/ Reading : Người đàn ông giàu có.

 Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori                           

                  Trả trẻ/ Come back home

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  THĂNG LONG

Chủ đề 4  tuần 3 : Đèn tín hiệu và biển báo tham gia giao thông       

Thời gian: 14-18/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercises

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

Văn học

Literature

Thơ: Đèn giao thông  

Thế chất

Physical activities 

VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay

Khám phá khoa học

Discovering science

Tìm hiểu về đèn tín hiệu và biển báo

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Vẽ PT Giao thông

Vở Trang 13

Toán học

Maths

Nhận biết hình học qua biển báo giao thông và vẽ lại những biển báo cơ bản bé nhớ

 

 

 

9.20 – 9.45

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

 

 

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities: Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm.

Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm.

 

10.10 – 10.35

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

10.35 - 11.30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face   -                      Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

DH: Cô giáo em

NH: Ước mơ xanh

Kỹ năng sống

Practical life

Nhận biết biển báo giao thông

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

p,q

Toán học

Maths

Bài tập toán số 26

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

Xé dán hoa tua

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

4.00 - 4.30

4.30 – 5.30

 Uống sữa/ Drink milk                Kể chuyện/ Reading : Đôi bạn          

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori                          

                              Trả trẻ/ Come back home

 

       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 – LỚP  THĂNG LONG

            Chủ đề 4  tuần 4: CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH    Thời gian: 21- 25/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercises

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

 Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Làm thiệp tặng ông già Noel

Văn học

Literature

Truyện: Giáng sinh đầu tiên của chuột Típ

Các trò chơi trong lễ Giáng Sinh

Chuyển vớ đầy quà

Chuyển kẹo

Chơi đứng hình

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Noel song for kid

CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH

 

9.20 – 9.45

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities: Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm, các trò chơi vận động

10.10 – 10.35

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

10.35 - 11.30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face   -                      Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Noel song for kid

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Làm chú tuần lộc

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

Làm cây thông noel

 

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

Trò chơi chữ cái p,q

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

 

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

 

4.00 - 4.30

4.30 – 5.30

 Uống sữa/ Drink milk                Kể chuyện/ Reading : Một người bình thường

  Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori                          

                                 Trả trẻ/ Come back home

       

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 – LỚP  THĂNG LONG

Chủ đề 4  tuần 5: Bé thực hành tham gia giao thông cùng chú cảnh sát    

Thời gian: 28/12- 31/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercises

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

Văn học

Literature

Truyện: Bé đi đường

Thế chất

Physical activities

VĐCB: Bật xa, ném xa, chạy nhanh

Kỹ năng sống

Practical life

Bé thực hành tham gia giao thông tại CV Thành Công

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Bé dán đèn tìn hiệu

Toán học

Maths

NB PB khối vuông, khối chữ nhật

9.20 – 9.45

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities: Vẽ phấn, trò chơi dân gian, chơi hạt muồm, các trò chơi vận động

10.10 – 10.35

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

English class

With teacher Mai Anh

10.35 - 11.30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face   -                      Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

DH: Đường em đi

NH: Em đi qua ngã tư đường phố

Kỹ năng sống

Practical life

Đèn giao thông

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

Bé tập rót nước

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

Trò chơi chữ cái và ghép vần

Kỹ năng vận động tinh

 Fine motor skills

Bé tập rót nước

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

HĐ đọc- viết

Pre – Reading and Writing

 

4.00 - 4.30

4.30 – 5.30

 Uống sữa/ Drink milk                Kể chuyện/ Reading : Một người bình thường

  Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori                          

                         Trả trẻ/ Come back home

 

Tin tức

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

30/11/2015 09:23:41 AM

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

Kidlinks trang bị toàn bộ giáo cụ học tập, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo phương pháp  Montessori.

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

30/11/2015 16:48:39 PM

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý để tránh không quá dư thừa chất dẫn đến béo phì, nhưng cũng ko quá thiếu hụt làm trẻ bị suy dinh dưỡng.

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

14/03/2017 10:32:48 AM

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có đến trên 1000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em, dưới đây là những quy tắc an toàn giúp trẻ tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ này.

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

26/11/2016 00:31:04 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Pororo

26/11/2016 00:03:31 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

25/11/2016 23:46:10 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

25/11/2016 21:32:12 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp  Đôremon

25/11/2016 14:53:19 PM

Chương trình học T12 lớp Đôremon

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Đôremon 

Trường mầm non Kidlinks

14/11/2016 10:48:21 AM

Trường mầm non Kidlinks

CHÀO ĐÓN NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CUỐI NĂM

 KIDLINKS DÀNH TẶNG NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT ĐẾN CÁC EM BÉ NHẬP HỌC TRONG THÁNG 11 và 12/2016 

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

01/12/2015 09:09:02 AM

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí Vinke Time City

Kết thúc chủ đề “Nghề nghiệp bé thích”, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé khối mẫu giáo thuộc lớp Cô Phượng, Cô Giang, Cô Thảo, Cô Triệu đi thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

01/12/2015 08:54:43 AM

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

Kết thúc chủ đề “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT” của khối nhà trẻ, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé  lớp Chu Văn An  do cô  Hồng Soan chủ nhiệm đi thăm quan tại Vườn Thú Hà Nội. 

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

27/11/2015 08:40:30 AM

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An / Picasso

Thực đơn tháng 11

26/11/2015 16:33:05 PM

Thực đơn tháng 11

Thực đơn tháng 11 của các bé.

Chương trình học T12 lớp Mozart

26/11/2015 16:17:25 PM

Chương trình học T12 lớp Mozart

Chương trình học 5 tuần tháng 12 lớp Mozart