Chương trình học T12 lớp Mozart

lo_go_chuan_R_copy_dung_copy_sang_word                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  MOZART

             Chủ đề 4 tuần 1 : Ô tô và xe máy         Thời gian: 30/11-4/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercise

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

English class

With teacher Mai Anh

9.20 – 9.45

Thế chất

Physical activities

Chuyền bóng theo hàng ngang

Kỹ năng sống

Practical life

Cảm nhận các bế mặt qua xúc giác

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Dạy hát: Đi xe đạp

NH: The wheels on the bus

https://www.youtube.com/watch?v=JfwqSXmJ-mE

Toán học

Maths

Vẽ ô tô tải (Bài 8), ôn nhận biết hình vuông, chữ nhật, hình tròn

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Vẽ theo nét chấm mờ va tô màu chiếc xe đạp bài 9

 

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities

10.10 – 10.35

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

10.35 - 10.45

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10.45 – 11.30

Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưa/ Listening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Văn học

Literature

Truyện:  Xe đạp con trên đường phố

Khám phá khoa học

Discovering science

Xe máy và ô tô

Hội  họa

Drawing

Làm bù bài trong vở

Trò chơi

Game

Sử dụng kẹp kẹp quả bông

Hội  họa

Drawing

Vẽ tự do

 

3.00 - 3.30

Bữa  chiều/ Afternoon snack

3.30 – 4.00

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

4.00 - 4.30

Uống sữa/ Drink milk

Kể chuyện/ Reading

Xem phim tại phòng chức năng

4.30 – 5.30

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori – Trả trẻ/ Come back home

                                            Chủ đề 4 tuần 2 : Đoàn tàu nhỏ xíu     Thời gian: 7-11/12/2015
lo_go_chuan_R_copy_dung_copy_sang_word                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  MOZART

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercise

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

English class

With teacher Mai Anh

9.20 – 9.45

Thế chất

Physical activities

Bò theo đường zic zắc

Khám phá khoa học

Discovering science

Sự tồn tại của không khí

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu

NH: Em đi qua ngã tư đường phố

Toán học

Maths

Bài tập số 22

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Dán bộ phận còn thiều của tàu hỏa

 

9h45-10h10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities

Chỉ số 25

10.10 – 10.35

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

10.35 - 10.45

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10.45 – 11.30

Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Văn học

Literature

Thơ: Đoàn tàu lăn bánh

Khám phá khoa học

Discovering science

Khám phá đoàn tàu

Hội  họa

Drawing

  Làm bù bài trong vở

Toán học

Maths

Nhận biết chữ số từ 1-5, chỉ nhóm số lượng trong pvi 3

Hội  họa

Drawing

Vẽ với phấn và bảng

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

4.00 - 4.30

Uống sữa/ Drink milk             Kể chuyện/ Reading

4.30 – 5.30

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori – Trả trẻ/ Come back home

 

 

lo_go_chuan_R_copy_dung_copy_sang_word                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  MOZART

             Chủ đề 4 tuần 3 : Tàu đi trên nước     Thời gian: 14- 18/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ4/Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercise

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

English class

With teacher Mai Anh

9.20 – 9.45

Thế chất

Physical activities

Nhảy bật về phía trước

Kỹ năng sống

Practical life

Sử dụng kẹp chuyển hạt

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Dạy hát: Đường em đi

NH:Em đi chơi thuyền

Toán học

Maths

Ghép hình học theo

CT Montessori

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Dán hình con thuyền

Bài 12

 

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities

10.10 – 10.35

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

10.35 – 11h30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face            Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Văn học

Literature

Thơ: Bé và mẹ

Khám phá khoa học

Discovering science

PB Thuyền, tàu, phà

Hội  họa

Drawing

Làm bù bài

Trò chơiGame

Giả mã mê cung

Hội  họa

Drawing

Vẽ tự do

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

4.00 - 4.30

Uống sữa/ Drink milk   Kể chuyện/ Reading   Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori – Trả trẻ/ Come back home

 

lo_go_chuan_R_copy_dung_copy_sang_word                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 – LỚP  MOZART

           Chủ đề 4 tuần 4 : CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH       Thời gian: 21-25/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/ Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercise

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

English class

With teacher Mai Anh

9.20 – 9.45

Làm thiệp Giáng Sinh và viết thư cho Ông già Noel

 

Đi gửi thư cho ông già Noel và thăm nhà Thờ lớn

Trang trí lớp học chủ đề Giáng Sinh

Làm chú tuần lộc từ bàn tay

Tập văn nghệ chào đón Noel

CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities

10.10 – 10.35

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

10.35 - 10.45

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face

10.45 – 11.30

Bữa trưa/ Lunch

11.45 - 2.15

Nghe nhạc không lời - Ngủ trưaListening music – Nap time

2.15 – 2.30

Vận động nhẹ/ Movement  

2.30 – 3.00

Văn học

Literature

Truyện: Giáng Sinh đầu tiên của chuột Típ

Văn học

Literature

Truyện: Giáng Sinh đầu tiên của chuột Típ

Tập văn nghệ

Dán cây thông Noel

Chơi trò chơi Noel

Chuyển Kẹo

Đứng hình

 

3.00 - 3.30

Bữa  chiềuAfternoon snack

3.30 – 4.00

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

4.00 - 4.30

Uống sữa/ Drink milk

Kể chuyện/ Reading

4.30 – 5.30

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori – Trả trẻ/ Come back home

 

lo_go_chuan_R_copy_dung_copy_sang_word                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  – LỚP  MOZART

             Chủ đề 4 tuần 5 : Máy bay         Thời gian: 2831/12/2015

Thời gian

Thứ 2/ Monday

Thứ 3/ Tuesday

Thứ 4/

Wednesday

Thứ 5/ Thursday

Thứ 6/ Friday

7.15 – 7.45

Đón trẻ/ Arrival  - Thể dục sáng / Morning exercise

8.00 - 8.45

Bữa sáng/ Breakfast   

8.50 – 9.00

Điểm danh - Trò chuyện sáng / Circle time

9.00 - 9.20

English class

With teacher Mai Anh

9.20 – 9.45

Thế chất

Physical activities

Bò chui qua cổng

Kỹ năng sống

Practical life

Hoạt động chuyển nước màu

Âm nhạc và vận động

Music and Movement

Dạy hát: Đèn đỏ đèn xanh

NH: Anh phi công ơi

Toán học

Maths

Nhóm số lượng trong phạm vi 3

Mỹ thuật sáng tạo

Creative Arts

Làm máy bay từ lõi giấy

 

9.45 - 10.10

Hoạt động ngoài trời /Outdoor Activities

10.10 – 10.35

Trò chơi thực hàng kỹ năng áp dụng giáo cụ Montessori

10.35 – 11h30

Rửa tay- Lau mặt/ Wash hand- Wash face            Bữa trưa/ 

Tin tức

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

30/11/2015 09:23:41 AM

Chương trình giảng dạy tại Kidlinks

Kidlinks trang bị toàn bộ giáo cụ học tập, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo phương pháp  Montessori.

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

30/11/2015 16:48:39 PM

Chế độ dinh dưỡng tại Kidlinks

Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý để tránh không quá dư thừa chất dẫn đến béo phì, nhưng cũng ko quá thiếu hụt làm trẻ bị suy dinh dưỡng.

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

14/03/2017 10:32:48 AM

5 quy tắc an toàn giúp bé tránh bị lạm dụng tình dục

Theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có đến trên 1000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em, dưới đây là những quy tắc an toàn giúp trẻ tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ này.

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

26/11/2016 00:31:04 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Pororo

26/11/2016 00:03:31 AM

Chương trình học T12 lớp Pororo

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Pororo

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

25/11/2016 23:46:10 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh 1

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

25/11/2016 21:32:12 PM

Chương trình học T12 lớp Nemo – Lớp Pooh

Kế hoạch hoạt động tháng 12- Lớp Nemo- Lớp Pooh 

Chương trình học T12 lớp  Đôremon

25/11/2016 14:53:19 PM

Chương trình học T12 lớp Đôremon

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Đôremon 

Trường mầm non Kidlinks

14/11/2016 10:48:21 AM

Trường mầm non Kidlinks

CHÀO ĐÓN NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CUỐI NĂM

 KIDLINKS DÀNH TẶNG NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT ĐẾN CÁC EM BÉ NHẬP HỌC TRONG THÁNG 11 và 12/2016 

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

01/12/2015 09:09:02 AM

Thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí Vinke Time City

Kết thúc chủ đề “Nghề nghiệp bé thích”, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé khối mẫu giáo thuộc lớp Cô Phượng, Cô Giang, Cô Thảo, Cô Triệu đi thăm quan trải nghiệm tại khu vui chơi Giáo dục – Giải trí  Vinke Time City

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

01/12/2015 08:54:43 AM

Thăm quan Vườn Thú Hà Nội.

Kết thúc chủ đề “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT” của khối nhà trẻ, trường KIDLINKS tổ chức cho các bé  lớp Chu Văn An  do cô  Hồng Soan chủ nhiệm đi thăm quan tại Vườn Thú Hà Nội. 

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

27/11/2015 08:40:30 AM

Chương trình học T12 lớp Chu Văn An / Picasso

Kế hoạch hoạt động tháng 12 – lớp Chu Văn An / Picasso

Thực đơn tháng 11

26/11/2015 16:33:05 PM

Thực đơn tháng 11

Thực đơn tháng 11 của các bé.

Chương trình học T12 lớp Mozart

26/11/2015 16:17:25 PM

Chương trình học T12 lớp Mozart

Chương trình học 5 tuần tháng 12 lớp Mozart