Shadow
Biểu phí học phí năm học 2016 - 2017

13/07/2016 16:54:12 PM

Biểu phí học phí năm học 2016 - 2017

Việc thu học phí và các loại phí tại trường Mầm non song ngữ Kidlinks có thể thay đổi theo từng năm học. Nhà trường sẽ thông báo trước cho phụ huynh ít nhất là 2 tuần.

hạn nộp học phí

22/12/2015 10:15:20 AM

hạn nộp học phí
Thủ tục nhập học tại Kidlinks

09/12/2015 17:13:30 PM

Thủ tục nhập học tại Kidlinks

Thủ tục khi phụ huynh cho bé nhập học tại Kidlinks.